Почетна БЏЏ Рангирање

БЏЏ Рангирање


Црн појас

 • Ивица Алексовски
 • *****
 • *****

Кафен појас

 • Стефан Пецевски
 • Александар Јакимовски
 • Александар Заткоски

Виолетов појас

 • Дејан Чолески
 • Благоја Трајчевски
 • Мартин Стефановски


Плав појас

 • Михаил Поповиќ
 • Теодор Стојковски
 • Ева Илиевска

Бел појас

 • ***
 • ***
 • ***

Детски појаси

green belt

Зелен појас

 • Даниела Алексовска
 • *****
 • *****

orange belt

Портокалов појас

 • Александар Колевски
 • Никола Цветановски
 • Христијан Чолевски

yellow belt

Жолт појас

 • Марко Панчевски
 • Томи Блажевски
 • Дамјан Петровски

gray belt

Сив појас

 • ***
 • ***
 • ***

white belt

Бел појас

 • Давид Тодоровски
 • Ања Чивчиристовска
 • Јорго Проја