Плав појас

“Д СТРОНГЕСТ & РУТС БЏЏ” Скопје

“Михаил Поповиќ, натпреварувач и помошник тренер во Д Стронгест & РУТС БЏЏ Скопје„
“Ева Илиевска, натпреварувач и помошник тренер во Д Стронгест & РУТС БЏЏ Скопје„

АНТОНИО ТРАЈКОВСКИ

БОЈАН ВЕЉАНОСКИ

АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЌ

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВСКА

ЕРЏАН АМИТ

НИКОЛА СТЕФАНОВСКИ

“Д СТРОНГЕСТ & РУТС БЏЏ” Куманово

Никола Петрушевски – Натпреварувач и помошник тренер во „Д Стронгест и РУТС Куманово“
Андријана Цветковска – Натпреварувач
Андреј Стојановски

 

“РУТС БЏЏ ПРИЛЕП”

Катерина Анастасоска – тренер во “РУТС БЏЏ” Прилеп
Пеце Ангелески – тренер во “РУТС БЏЏ” Прилеп

 

“БУДО” Велес

Раде Стефановски – тренер во “Будо” Велес