Виолетов појас

Дејан Чолески – тренер во “РУТС БЏЏ Охрид”
Благоја Трајчевски – тренер во “РУТС БЏЏ Охрид”
Мартни Стефановски – главен тренер во „Д Стронгест и РУТС БЏЏ Куманово“

АРИЈАН ЈУСУФИ