Кафен појас

“Д СТРОНГЕСТ & РУТС БЏЏ” Скопје

Александар Јакимовски – помошник тренер во “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” Скопје
Стефан Пецевски – помошник тренер во “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” Скопје

МУХАМЕД ЏЕВАХИР

Александар Заткоски – помошник тренер во “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” Скопје

АЦЕ БРСАКОСКИ