Почетна Информации

Информации

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на активни спортисти од Федерација на Република Северна Македонија за Бразилска Џиу Џица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
Федерацијата на Република Северна Македонија за Бразилска Џиу Џица, организира и одржа ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО НА Датум: 19.03.2023 година | Локација: Центар за боречки вештини ,,Д СТРОНГЕСТ”, Државното првенство се одржа според АЈР(Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) правила, со Кимоно (GI), согласно најновите правила,возрасни и тежински категории според официјалниот АЈР Rulebook.

На државното првенство учество зедоа 4 (четири) клуба, уредно регистрирани со уплатена годишна чланарина во ФРСМБЏЏ, и вкупно 72 натпреварувачи. Натпреварот се одржа во временскиот период од 09:00 до 13:00 часот, во просториите на Д Стронгест-Скопје, на две борилишта, со 3 (три) судии, 3(три) членови на натпреварувачка комисија и 2 (два) мерачи на време.

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за национални спортски федерации и правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт Федерација на Р.С. Македонија за Бразилска Џиу Џица за  2022 година, со седиште ул.Сава Ковачевиќ 6/47, Скопје, со ЕДБ 6802435 и со Решение за вршење на дејност спорт   08-1607/2.

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за БЏЏ клубовите во Македонија.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на спортски клубови од Федерација на Северна Македонија Бразилска Џиу Џица

О Д Л У К А
за усвојување на РАНГ ЛИСТА

Извршниот одбор на 14.07.2022 година едногласно ја усвои ранг листата за категоријата СПОРТИСТ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Ранг листа на млади спортисти до 20 години:
1. Алексовса Даниела – 56 поени
– Државно првенство без кимоно – 1 место – 7 поени
– АЈП Србија – 1 место – 9 поени
– АЈП Бугарија – 1 место – 9 поени
– Државно првенство со кимоно – 1 место – 7 поени
– АДЦЦ Македонија – 1 место – 9 поени
– АЈП Хрватска – 2 место – 6 поени
– АДЦЦ Бугарија – 1 место – 9 поени
2. Томи Блажевски – 50 поени
– Државно првенство без кимоно – 1 место – 7 поени
– АЈП Србија – 1 место – 9 поени
– АЈП Бугарија – 1 место – 9 поени
– Државно првенство со кимоно – 1 место – 7 поени
– АДЦЦ Македонија – 1 место – 9 поени
– АЈП Хрватска – 1 место – 9 поени
3. Анџела Стамкова – 45 поени
– Државно првенство без кимоно -1 место – 7 поени
– АЈП Србија – 1 место – 9 поени
– АЈП Бугарија – 1 место – 9 поени
– Државно првенство со кимоно – 2 место – 5 поени
– АДЦЦ Македонија – 2 место – 6 поени
– АЈП Хрватска – 1 место – 9 поени
4. Марко Сотиров – 44 поени
– Државно првенство без кимоно -1 место – 7 поени
– АЈП Србија – 2 место – 6 поени
– АЈП Бугарија – 2 место – 6 поени
– Државно првенство со кимоно – 1 место – 7 поени
– АДЦЦ Македонија – 1 место – 9 поени
– АЈП Хрватска – 1 место – 9 поени
5. Марко Трајановски – 37 поени
– АЈП Србија – 2 место – 6 поени
– АЈП Бугарија – 2 место – 6 поени
– Државно првенство со кимоно – 1 место – 7 поени
– АДЦЦ Македонија – 1 место – 9 поени
– АЈП Хрватска – 1 место – 9 поени
6. Георги Пренозски – 15 поени
– Државно Првенство со кимоно – 2 место – 5 поени
– Државно Првенство без кимоно – 1 место – 7 поени
7. Христијан Чолески – 12 поени
– Државно Првенство без кимоно – 2 место – 5 поени
– Државно Првенство со кимоно – 1 место – 7 поени

14.07.2022 год. Федерација на Република Северна Македонија за Бразилска Џиу Џица

 

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на активни спортисти од

 Бразилска Џиу Џица федерација

Ред. број Име и презиме на активниот спортист Добиени бодови по Критериум 1 Добиени бодови по Критериум 2 Добиени бодови по Критериум 3 Добиени бодови по Критериум 4 ВКУПНО бодови
 1.  Ева Илиевска  10  10  30  30  80
 2.  Даниела Алексовска  10  10  30  10  60
 3.  Томи Блажевски  10  10  30  10  60
 4.  Марко Петровски  10  10  10  10  40
 5.  Стефан Пецевски  10  10  10  10  40
ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на спортски клубови од Бразилска Џиу Џица федерација
Ред. број Целосен назив на спортскиот клуб Добиени бодови по Критериум 1 Добиени бодови по Критериум 2 Добиени бодови по Критериум 3 Добиени бодови по Критериум 4 Добиени бодови по Критериум 5 Добиени бодови по Критериум 6 Добиени бодови по Критериум 7 Добиени бодови по Критериум 8 ВКУПНО бодови
 1.  “Д СТРОНГЕСТ” – СКОПЈЕ  10  10  50  50  50  50  10  35  265
 2.  “Д Стронгест & Рутс” – Охрид  8 / 50 / 20 50 / 5 133 
 3. “ Д Стронгест – Рутс” Куманово  2 / / / / 50 / 5 57 

Извршниот Одбор на ден 19.07.2021 донесе Одлука да ги предложи  најуспешните три млади спортисти во периодот од септември 2020год. до јуни 2021год., рангирани согласно Правилникот за рангирање на ФРСМБЏЏ, кои значително се одвојуваат пред останатите рангирани натпреварувачи.  Извршниот Одбор одлучи да ги предложи:

          – Даниела Алексовска – 25 бода;

          – Марко Петровски – 25 бода;

          – Томи Блажевски – 16 бода.

 

Предлог на ранг листа на натпреварувачи за 2021 година

Име и презиме Бодови
Ева Илиевска 78
Михаил Поповиќ 68
Даниела Алексовска 58
Марко Петровски 58
Бојан Манчевски 58

 

Предлог на ранг листа на клубови за 2021 година

Спортски клуб Бодови
“Д СТРОНГЕСТ” – СКОПЈЕ 213
”Д СТРОНГЕСТ & РУТС – ОХРИД” 213
Д СТРОНГЕСТ – РУТС КУМАНОВО 174

 

Ранг листа на натпреварувачи 2017 – 2019

 1. Даниела Алексовска Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..78 бодови
 2. Михаил Поповиќ Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..78 бодови
 3. Марко Панчевски Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..68 бодови
 4. Марко Петровски Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..68 бодови
 5. Стефан Пецевски Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..68 бодови
 6. Надежда Василевска Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..68 бодови
 7. Никола Петрушевски Д СТРОНГЕСТ РУТС БЏЏ Куманово…………….66 бодови
 8. Ева Илиевска Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..28 бодови
 9. Филип Митревски Д СТРОНГЕСТСкопје………………………………..18 бодови
 10. Дамјан Петровски Д СТРОНГЕСТ” Скопје………………………………..18 бодови

Листа на натпреварувачи до 18 години за сезона 09.2018 – 09.2019

 1. Даниела Алексовска – 87 бодови
 2. Марко Панчевски – 81 бод
 3. Марко Петровски – 80 бодови
 4. Бојан Манчевски – 57 бодови
 5. Ненад Мрчковски – 41 бод
 6. Даниел Тодоровски – 38 бодови
 7. Вања Милевски – 37 бодови
 8. Марко Ангелов – 33 бодови
 9. Дамјан Петровски – 24 бодови
 10. Арон Зекир – 22 бодови

Ранг листа на клубови

Ранг листа на клубови во федерација 2018

1.      Д Стронгест Скопје        1374 освоени поени
2.      Д Стронгест  & РУТС-Охрид        294 освоени поени
3.      Д Стронгест – РУТС Куманово        271 освоени поени

 

 

 

 

 

Ранг листа на клубови во федерација 2018 (Државни првенства)

1.      Д Стронгест Скопје        561 освоени поени
2.      Д Стронгест  & РУТС-Охрид        247 освоени поени
3.      Д Стронгест – РУТС Куманово        125 освоени поени
4.      Будо Велес        26 освоени поени
5.      Д Стронгест – РУТС БЏЏ Прилеп        11 освоени поени
6.      Д Стронгест Центар        10 освоени поени

Клубови

Д СТРОНГЕСТ – Скопје

0
Центарот за боречки вештини “Д СТРОНГЕСТ” лоциран на ул. Емил Зола бр.10 во Скопје и е најквалитетното место во нашата држава доколку сакате да...

Д СТРОНГЕСТ Охрид

0
Клубот за Бразилска Џиу Џица "Д Стронгест" започна со работа во 2012 година а регистриран е во 2013 г во рамките на Македонската БЏЏ...

Д СТРОНГЕСТ – Куманово

0
Клубот за бразилска џиу џица Д’Стронгест-Рутс БЏЏ Куманово е основан на 17.06.2013 година од страна на главниот тренер во клубот, Мартин Стефановски. Од основањето...

Д СТРОНГЕСТ – Аеродром

0
Д Стронгест Аеродром е првиот клуб кој произлезе од клубовите под Д Стронгест. Основан е во 2007 година, со почетна локација во ОУ Лазо Ангеловски...