ОФИЦИЈАЛНИ Инструктори за Бразилска Џиу Џица во Македонија под водство на “The Strongest & ROOTS BJJ”

413

bjj-instruktori

БЏЏ Инструктори во Скопје:

Алексовски Ивица – главен БЏЏ клуб “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” – носител на кафен појас;

Александар Заткоски – БЏЏ Помошник – Инструктор во  главниот БЏЏ клуб “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” – носител на вилетов појас;

Александар Јакимовски – БЏЏ Помошник – Инструктор во  главниот БЏЏ клуб “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” – носител на вилетов појас;

Стефан Пецевски – БЏЏ Помошник – Инструктор во  главниот БЏЏ клуб “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” – носител на плав појас;

БЏЏ Инструктори во Охрид:

Благоја Трајчевски – БЏЏ Инстрктор во “РУТС БЏЏ Охрид” – носител на плав појас;

Дејан Чолевски – БЏЏ Инстрктор во “РУТС БЏЏ Охрид” – носител на плав појас;

БЏЏ Инструктор во Куманово:

Мартин Стефановски –  БЏЏ Инстрктор во “РУТС БЏЏ Куманово” – носител на плав појас;

БЏЏ Инструктор во Прилеп:

Катерина Атанасоска –  БЏЏ Инстрктор во “РУТС БЏЏ Прилеп” – носител на плав појас;