БЏЏ – Прилеп

Клубот за Бразилска Џиу Џица – БЏЏ Прилеп започна со работа во 2012 година, а во 2013 година стана член на Македонската БЏЏ федерација.
Тренери во клубот се Катерина Атанасоска и Пеце Ангелески.
Клубот има учествувано на повеќе државни и меѓународни натпревари, на семинари со странски и македонски тренери и борци, а исто така има организирано натпревари и семинари.
Клубот работи во училишната сала во О.У Гоце Делчев и на нова локација во населба Точила.
E-mail za kontakt
Telefon za kontakt
077/791/699 Katerina
070 /223/489 Pece